Het college van Heeren XVII

Het college van Heeren XVII

Statenjacht SponsorenHet voortbestaan van Statenjacht ‘de Utrecht’ wordt onder meer verzekerd door een bijzonder initiatief: het College van Heeren XVII – een groep managers van bedrijven en instellingen die het schip voor een vaste periode van drie tot vijf jaar adopteren.
In ruil voor hun bijdrage krijgen zij zeilschip en schipper gedurende enkele dagen per seizoen ter beschikking.

Deze manier van sponsoren door het adopteren voor een vaste periode biedt de stichting Statenjacht Utrecht de nodige continuïteit in de exploitatie. Hierdoor kunnen de kosten voor het in stand houden van het schip gedekt worden.

Een organisatie die op bijzondere manier invulling wil geven in haar doelstellingen voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, kan dat doen met een lidmaatschap van het College van Heeren XVII. De sponsoring krijgt meerwaarde door de unieke band van het Statenjacht met de rijke VOC-historie en de mogelijkheid het schip een aantal dagen per jaar in te zetten voor bijvoorbeeld teambuilding, presentaties of managementvergaderingen.

Voor meer informatie over Heeren XVII kan men contact opnemen met het bestuur van de Stichting Statenjacht de Utrecht:  stichting@statenjacht.nl