Stichting Statenjacht Utrecht

Stichting Statenjacht Utrecht

De Stichting Statenjacht Utrecht is een algemeen nut beogende instelling. De inkomsten uit de verhuur van het schip worden aangewend voor onderhoud van het historische schip en ideële doelen. Zo worden er jaarlijks een aantal vaartochten georganiseerd voor cliënten van Abrona; een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die nooit aan vakantie toekomen. Het bestuur van de Stichting Statenjacht is als volgt samengesteld:

K.B. Boersma (Bauke)

Voorzitter


Van jongs af aan ben ik te vinden op en aan het water. Altijd met bootjes en boten in de weer. Vele jaren actief geweest als bestuurder in verenigingen en stichtingen op het gebied van (jeugd)zeilen en zeilevenementen. Het is me een genoegen om samen met alle vrijwilligers, de bemanning en het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding van het Statenjacht “De Utrecht”, waarvan de bouw destijds als werkgelegenheids- en scholingproject door Rotary club Utrecht is opgezet.

J.W.G. Sanders (Jos)

Secretaris


Het is mij een eer en een genoegen om deelgenoot te zijn van een geweldige en enthousiaste club mensen die op een indrukwekkende manier in staat is om het Statenjacht in de vaart te houden. Ook het varen met Abrona is een dankbare taak binnen de jaarlijks georganiseerde vaartochten.

mr. S.A.M. de Wijkerslooth (Sabine)

Penningmeester


Het is bijzonder leuk om samen met allemaal vrijwilligers en liefhebbers van dit geweldig mooie Statenjacht mee te helpen om dit culturele erfgoed te in stand te houden. Bovendien wordt het jacht ook regelmatig ingezet voor zeiltochten met mensen met beperkingen of groepen die het wat minder hebben in onze samenleving: zo wordt zowel een cultureel als en een sociaal doel gediend.

R. Ballieux (Roel)


"Als kapitein van de modernste containerschepen, en als enthousiast zeiler vind ik een klassiek schip als het Statenjacht “de Utrecht” een prachtig contrast. Ik ben dan ook trots dat ik in het bestuur mijn steentje kan bijdragen aan het in stand houden van dit schip."