STICHTING STATENJACHT

De Stichting Statenjacht Utrecht is een algemeen nut beogende instelling en daarom worden de inkomsten uit de verhuur van het zeilschip aangewend voor onderhoud en ideële doelen, zoals het belangeloos organiseren van vaartochten voor de tweeduizend cliënten van Abrona, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die nooit aan vakantie toekomen.

HET BESTUUR VAN DE STICHTING
Het bestuur van de stichting Statenjacht Utrecht is als volgt samengesteld:
 ir. F. C. Marckmann, voorzitter
J.W.G. Sanders, secretaris
J.H. Holm
mr. S.A.M. de Wijkerslooth de Weerdesteijn- Lhoëst, penningmeester
drs. B. Boersma
R. Ballieux
S. Kamsma

Stichting Statenjacht de Utrecht

ACHTERGROND INFORMATIE VAN DE STICHTING STATENJACHT DE UTRECHT
Bij de start van het project van de bouw van het Utrechts Statenjacht is uitgegaan van 3 doelstellingen:  Het bieden van scholing en werkgelegenheid aan personen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij was een voorwaarde voor deelname dat men tenminste gedurende een jaar werkeloos was.

Aanvankelijk betrof het vooral werkzoekende jongeren met een werkeloosheidsuitkering. In een later stadium zijn ook anderen met een uitkering (bijstand, WAO) in het project betrokken. In gemiddeld anderhalf jaar leerden de deelnemers de basis van het vak op de werf. Daarnaast volgden zij gedurende een dag in de week een theoretische opleiding houtbewerking bij het instituut Gildevaart. Tijdens de opleidingsperiode werd ook tijd besteed aan een oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Aan het eind van de opleidingsperiode hebben de de deelnemers, gewapend met diploma en referentie, met succes de reguliere arbeidsmarkt betreden.  

Stichting Statenjacht de Utrecht Stichting Statenjacht de Utrecht Stichting Statenjacht de Utrecht

 

 

 

 

Het Statenjacht ‘De Utrecht’ is de authentieke reconstructie van een historisch zeilschip, gebouwd op basis van originele tekeningen uit 1746. 

stichting-statenjacht-linksonder

De rijk versierde Statenjachten werden in de 80-jarige Oorlog ingezet voor het vervoer van de bevelhebbers. Na de voltooiing in 2003 vonden 90 jongeren die bij de bouw betrokken waren een reguliere baan. Het Statenjacht De Utrecht is sindsdien in het vaarseizoen beschikbaar voor bedrijfsuitstapjes, familie- en jubilea bijeenkomsten en ook als unieke trouwlocatie in de periode mei tot en met oktober, en in de winter periode in Utrecht.

 

In het zomerseizoen ligt het Statenjacht De Utrecht in de haven van Volendam, als een elegante dame tussen de tjalken en botters. Volendam is een perfecte startplaats voor een historisch dagprogramma met bijvoorbeeld een zeiltocht over het IJsselmeer.

Natuurlijk kunt u aan boord uitstekend lunchen en borrelen en dineren bedrijfsuitje, gezellige dag of (huwelijks)receptie.
stichting-statenjacht-rechtsonder

EEN BOEK OVER HET STATENJACHT DE UTRECHT
Stichting Statenjacht de UtrechtMeer weten over de historie, bouw en achtergronden van het Utrechts Statenjacht is bij Uitgeverij Van Wijnen een prachtig boek verschenen. In het boek wordt tevens aandacht besteed aan specifieke onderwerpen als het beeldsnijwerk, de tuigage en de mechanische voortstuwing. Het is voor meer dan de helft gevuld met schitterende en zeer illustratieve foto's.

Het boek is uitsluitend aan boord te verkrijgen.
Prijs : € 17,50 vraag het aan de bemanning!