Stichting Statenjacht Utrecht

Stichting Statenjacht Utrecht

De Stichting Statenjacht Utrecht is een algemeen nut beogende instelling. De inkomsten uit de verhuur van het schip worden aangewend voor onderhoud van het historische schip en ideële doelen.

Zo worden er jaarlijks een aantal vaartochten georganiseerd voor cliënten van Abrona; een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die nooit aan vakantie toekomen.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting Statenjacht Utrecht is als volgt samengesteld
ir. F.C. Marckmann, voorzitter
J.W.G. Sanders, secretaris
mr. S.A.M. de Wijkerslooth, penningmeester
drs. B. Boersma
R. Ballieux
S.R. Kamsma, marketing

Contactgegevens:
Stichting Statenjacht Utrecht:
Nieuwegracht 155
3512 LL Utrecht
stichting@statenjacht.nl

Een boek over het Statenjacht de Utrecht

Meer weten over de historie, bouw en achtergronden van het Utrechts Statenjacht is bij Uitgeverij Van Wijnen een prachtig boek verschenen. In het boek wordt tevens aandacht besteed aan specifieke onderwerpen als het beeldsnijwerk, de tuigage en de mechanische voortstuwing. Het is voor meer dan de helft gevuld met schitterende en zeer illustratieve foto’s.

Het boek is via ons kantoor en aan boord te verkrijgen.
Prijs : € 25,00, vraag het aan de bemanning of neem contact op met ons via het contactformulier!

Algemene voorwaarden huur het Statenjacht de Utrecht

Klik hier voor de Algemene voorwaarden